Manifest

#OutInChurch

For en kirke uten frykt

Det er oss! Mye er blitt sagt om oss. Nå snakker vi for oss selv.

 

Vi er heltidsansatte, frivillige, potensielle og tidligere ansatte i den Romersk katolsk kirke. Vi jobber og engasjerer oss i blant annet i skole og universitetsutdanning, i katekese og oppvekst, i omsorg og behandling, i administrasjon og organisering, i sosialt og veldedig arbeid, som kirkemusikere, i kirkeledelsen og i sjelesorgen. Vi identifiserer oss som lesbisk, homofil, bi, trans*, inter, skeiv og ikke-binær, blant annet.

 

Vår gruppe er mangfoldig. Det inkluderer mennesker som har vært modige, og modige tidligere turte ofte å komme ut på egenhånd i kirkelig sammenheng. Men de hører også til folk som først nå har bestemt seg for å ta dette skrittet og de som har tatt det. Du kan eller vil ikke ta det første skrittet av ulike årsaker. Det som forener oss: vi har alle alltid vært en del av kirken og vi former den i dag. De fleste av oss har opplevd diskriminering og ekskludering på en rekke måter  – også i kirken. Fra det kirkelige undervisningskontoret hevdes det blant annet at vi «ikke har rett forhold “[1] til å bygge forhold til andre mennesker , på grunn av vår “objektivt uordnede tilbøyeligheter “[2] savner menneskelighet og at relasjoner av samme kjønn ikke gjør det” oppstår Guds åpenbarte planer kan gjenkjennes i rekkefølge.[3]

 

Slike utsagn er i lys av teologisk-vitenskapelige og menneskevitenskapelige funn og er ikke lenger akseptable eller diskutable. Dette skaper queer kjærlighetsorientering, kjønn og seksualitet blir ærekrenket og vår personlighet devaluert. Slik diskriminering er et svik mot evangeliet og motvirker kirkens evangeliekompatible oppdrag, som er å «gi tegn og verktøy for den mest intime forening med Gud når det gjelder enheten til hele menneskeheten”[4]
Med tanke på disse forholdene ønsker vi ikke å tie lenger. Vi ber om retting av misantropiske læresetninger – også med tanke på verdensomspennende kirkeuttalelser vedrørende ansvar for menneskerettighetene til LHBTIQ+-personer. Og vi etterlyser en endring av diskriminerende kirkelig arbeidsrett inkludert all nedverdigende og ekskluderende formuleringer i den kirkelige tjenestens grunnorden. 

 

Fordi: Så langt har mange av oss fått jobbe med sitt kirkelige yrke eller miljø ikke behandle deres kjønnsidentitet og/eller deres seksuelle legning åpent, da det er fare for konsekvenser i henhold til arbeidsretten, inkludert ødeleggelse av yrkeslivet.

 

Noen av oss er kjent med situasjoner der biskoper, vikargeneraler eller andre ledere har blitt tvunget dem til å holde sin seksuelle legning og/eller sin kjønnsidentitet hemmelig. Bare under denne betingelsen fikk de lov til å forbli i kirkelig tjeneste. Dette har etablert et system med fortielse, dobbeltmoral og uoppriktighet. Det produserer mange giftige effekter, forlegenhet og sykdom; det kan gi negativ innflytelse på det personlige forholdet til Gud og på ens personlige spiritualitet. Alle i kirken, spesielt biskopene i deres lederrolle, er ansvarlige for å skape en kultur for mangfold slik at LHBTIQ+-mennesker kan utøve sitt yrke og kalle inn, og kunne leve åpent i kirken, uten frykt, og oppleve verdsettelse i prosessen. Den seksuelle legningen eller kjønnsidentiteten samt engasjementet for dette og det å inngå et ikke-heteroseksuelt forhold eller ekteskap skal aldri anses som et lojalitetsbrudd, og følgelig utgjøre et hinder for ansettelse eller være en oppsigelsesgrunn. LHBTIQ + personer må få gratis tilgang til alle pastorale yrker.


Videre skal kirken i sine ritualer og feiringer uttrykke at LHBTIQ + personer, enten de bor alene eller i et forhold, er velsignet av Gud og at deres kjærlighet har mange iboende frukter. Dette inkluderer i det minste velsignelsen av par av samme kjønn samt å få slike velsignelser. Med alle disse kravene går vi offentlig ut sammen. Vi gjør dette for oss selv og vi gjør dette i solidaritet med andre LHBTIQ+ personer i den romersk-katolske kirke som ikke (ennå) har krefter til det, eller ikke lenger har krefter. Dette gjør vi i solidaritet med alle mennesker som er stereotype og marginalisert av sexisme, dyktighet, er utsatt for antisemittisme, rasisme eller alle andre former for diskriminering. Men vi gjør dette også for kirken. Fordi vi er overbevist om at bare å vise sannhet og ærlighet yter rettferdighet til det kirken skal være der for: forkynnelse det gledelige og befriende budskapet om Jesus. En kirke som i sin kjerne er diskriminering og ekskludering av seksuelle og kjønnsminoriteter, må man spørre seg om den dermed kan appellere til Jesus Kristus. Livsplaner og livserfaringer til skeive mennesker er mangfoldige steder for kunnskap om tro og kilder til guddommelig arbeid.

 

Vi er overbevist og vi opplever at vår mangfold gjør kirken rikere, mer kreativ, mer filantropisk og mer levende. Vi ønsker at våre livserfaringer og våre karismer skal deles med dem som er forpliktet til kirken og bringe  kirken i øyehøyde og dele den med alle kristne og ikke-kristne. For en ny begynnelse er det avgjørende at kirkeledere er ansvarlige for de utallige triste opplevelsene LHBTIQ+-folket i kirken og tar ansvaret for arbeid gjennom kirkens skyldhistorie og følg våre krav. Kampen for likestilling og mot diskriminering må ikke være den eneste overlatt til marginaliserte minoriteter. Det angår alle.


Med dette manifestet står vi opp for en fri og anerkjennelse av alles verdighet vedrørende sameksistens og samarbeid i kirken vår. Vi inviterer derfor alle , spesielt de ansvarlige og kirkeledere til å godkjenne dette manifestet.


Status: 24.01.2022

 

 

[1] Inkludert: Kongregasjonen for presteskapet: Prestedømskallets gave. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, (2016), nr. 199. 

[2] Blant annet: Troslærekongregasjonen, betraktninger om utkastene til en rettslig anerkjennelse av Livssamfunn mellom homoseksuelle personer (2003), og: Den katolske kirkes katekisme (1997), nr. 2357. 

[3] Kongregasjonen for troslæren, Responsum ad dubium om velsignelse av sammenslutninger av personer samme kjønn (2021). 

[4] Det andre Vatikankonsilet, Lumen Gentium 1.