Temeljni zahtjevi – Forderungen HRV

#OutInChurch

Za Crkvu bez straha

Zahtjevi koje upućujemo Rimokatoličkoj crkvi:

  1. Želimo da kao LGBTIQA+ osobe možemo u Crkvi živjeti i raditi bez straha.
  2. LGBTIQA+ osobama mora se omogućiti nesmetan pristup svim zvanjima i zanimanjima bez bilo kojega oblika diskriminacije.
  3. Prijeko je potrebno izmijeniti radno pravo u Crkvi.
  4. Transparentni život u skladu s vlastitom seksualnom orijentacijom i rodnim identitetom, pa i u partnerstvu, odnosno u građanskom braku nikada se ne smije kvalificirati kao povreda lojalnosti ili razlog za otkaz.
  5. Izjave crkvenoga učiteljstva koje kaljaju rod i seksualnost ili više nisu u skladu s vremenom valja na temelju teoloških i humanističkoznanstvenih spoznaja revidirati. To je neizmjerno važno napose imamo li na umu sveopću odgovornost Crkve za ljudska prava LGBTIQA+ osoba.
  6. LGBTIQA+ osobama, bilo pojedinačno, bilo u paru, Crkva ne smije uskraćivati Božji blagoslov ni pristup sakramentima.
  7. Crkva, koja se poziva na Isusa i na njegov navještaj, mora se odlučno suprotstavljati svakomu obliku diskriminacije i promicati kulturu različitosti.
  8. Crkva je svojim postupanjem tijekom povijesti LGBTIQA+ osobama prouzročila mnogo patnje. Očekujemo da biskupi uime Crkve za to preuzmu odgovornost, revidiraju povijest institucijske krivnje i založe se za promjene koje zahtijevamo.