Požiadavky – Forderungen SLK

#OutInChurch

Za Cirkev bez strachu

Naše požiadavky na Rímskokatolícku cirkev

  1. Ako osoby LGBTIQ+ chceme, aby nám bolo umožnené v Cirkvi otvorene bez strachu žiť a pracovať.
  2. LGBTIQ+ osoby musia mať prístup ku každej profesijnej oblasti ako aj oblasti pôsobenia v Cirkvi bez diskriminácie.
  3. Cirkevné pracovné právo je potrebné zmeniť. Otvorený život zodpovedajúci sexuálnej orientácii a rodovej identite, a to aj v partnerskom vzťahu alebo občianskom manželstve sa nikdy nesmie považovať za porušenie lojality alebo za dôvod skončenia pracovného pomeru.
  4. Znevažujúce a spiatočnícke výroky cirkevnej náuky k pohlavnosti a sexualite je potrebné prehodnotiť na základe poznatkov teologických a humánnych vied. S ohľadom na celosvetovú zodpovednosť Cirkvi za ľudské práva LGBTIQ+ osôb je táto požiadavka nanajvýš relevantná.
  5. Cirkev nesmie LGBTIQ+ osobám, resp. párom odopierať Božie požehnanie a prístup k sviatostiam.
  6. Cirkev, ktorá sa odvoláva na Ježiša Krista a jeho posolstvo, musí rezolútne odmietnuť všetky formy diskriminácie a podporovať kultúru rozmanitosti.
  7. Cirkev v priebehu histórie spôsobila svojim zaobchádzaním s LGBTIQ+ osobami veľa utrpenia. Očakávame, že biskupi za to v mene Cirkvi prevezmú zodpovednosť, vysporiadajú sa s inštitucionálnym previnením minulosti a postavia sa za nami požadované zmeny.