Forderungen PL

#OutInChurch

O Kościół bez lęku

Nasze postulaty wobec Kościoła rzymskokatolickiego:

  1. Jako osoby LGBTIQ+ chcemy otwarcie żyć i bez lęku pracować w Kościele.
  2. Osoby LGBTIQ+ powinny bez żadnej dyskryminacji móc działać we wszystkich przestrzeniach Kościoła i mieć możliwość zatrudnienia w nim.
  3. Należy zmienić kościelne prawo pracy. Otwarte życie zgodnie z własną orientacją seksualną i tożsamością płciową, również w związku partnerskim lub w małżeństwie cywilnym, nie powinno być traktowane jako naruszenie lojalności lub powód do rozwiązania umowy o pracę (w instytucji kościelnej).
  4. Kościół, opierając się na wynikach badań nauk teologicznych i humanistycznych, powinien skorygować zniesławiające i niezgodne z aktualnym stanem wiedzy nauczanie na temat płciowości i seksualności. Jest to szczególnie istotne z uwagi odpowiedzialność Kościoła za prawa człowieka osób LGBTIQ+ na całym świecie.
  5. Kościół nie może odmawiać osobom lub parom LGBTIQ+ Bożego błogosławieństwa i dostępu do sakramentów.
  6. Kościół, powołujący się na Jezusa i Jego przesłanie, powinien zdecydowanie przeciwstawiać się wszelkim formom dyskryminacji i wpierać kulturę różnorodności.
  7. Podejście Kościoła do osób LGBTIQ+ w przeszłości spowodowało cierpienie wielu ludzi. Oczekujemy, że biskupi w imieniu Kościoła wezmą za nie odpowiedzialność, rozliczą się z historycznej winy Kościoła i będą wspierać zmiany, o które apelujemy.