Krav – Forderungen NOR

#OutInChurch

For en kirke uten frykt

Våre krav til den romersk-katolske kirke:

  1. Som LHBTIQ+-mennesker ønsker vi å kunne leve og jobbe åpent i kirken uten frykt. 
  2. LHBTIQ+-personer skal ha ikke-diskriminerende tilgang til alle virkefelt og fagfelt i kirken.
  3. Kirkens arbeidsrett må endres. Et åpent liv etter egen seksuell legning og kjønnsidentitet, selv i partnerskap eller borgerlig ekteskap, må aldri ses på som et lojalitetsbrudd eller en oppsigelsesgrunn. 
  4. Injurierende og utdaterte utsagn angående kirkelære om kjønn og seksualitet må revideres på grunnlag av teologisk og menneskevitenskapelig kunnskap. Dette er spesielt relevant med tanke på kirkens verdensomspennende ansvar for menneskerettighetene til LHBTIQ+-personer. 
  5. Kirken kan ikke holde LHBTIQ+ personer eller par tilbake fra Guds velsignelser eller tilgang til sakramentene. 
  6. En kirke som påkaller Jesus og hans budskap, må resolutt motsette seg alle former for diskriminering og fremme en mangfoldskultur. 
  7. Kirken har forårsaket mye lidelse i sin omgang med LHBTIQ+-mennesker. 
    Vi forventer at biskopene tar ansvar for dette på vegne av kirken, forsoner seg med den institusjonelle skyldhistorien og arbeider for de endringene vi etterlyser.