Vereisten – Forderungen NL

#OutInChurch

Voor een Kerk zonder angst

Onze eisen aan de Rooms-Katholieke Kerk:

  1. Wij willen als LHBTIQ+ personen in de kerk zonder angst en open over wie wij zijn kunnen leven en werken.
  2. LHBTIQ+ personen moeten zonder discriminatie toegang hebben tot alle werkterreinen en beroepen in de kerk.
  3. Het kerkelijke arbeidsrecht moet worden gewijzigd. Een leven in openheid met betrekking tot iemands seksuele geaardheid en genderidentiteit, ook als dat vorm krijgt binnen een geregistreerd partnerschap of een burgerlijk huwelijk, mag nooit worden beschouwd als een overtreding van loyaliteit of als een reden voor ontslag.
  4. Belasterende en achterhaalde uitspraken van de kerkelijke leer over gender en seksualiteit moeten op grond van theologische en menswetenschappelijke bevindingen worden herzien. Dit is ook van het hoogste belang in het licht van de wereldwijde verantwoordelijkheid van de Kerk voor de mensenrechten van LHBTIQ+ personen.
  5. De kerk mag de zegen van God en de toegang tot de sacramenten niet onthouden aan LHBTIQ+ personen en paren.
  6. Een kerk die zich op Jezus en zijn boodschap beroept, moet zich krachtig verzetten tegen alle vormen van discriminatie en een cultuur van diversiteit bevorderen.
  7. De Kerk heeft in haar geschiedenis veel leed veroorzaakt met haar behandeling van LHBTIQ+ personen. Wij verwachten van de bisschoppen dat zij namens de Kerk de verantwoordelijkheid hiervoor op zich nemen, dat zij de institutionele geschiedenis van schuld aanpakken en zich inzetten voor de veranderingen die wij eisen.